نویسنده = شیخی قشلاقی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های پگماتیت جنوب همدان: با نگرشی بر مطالعات گوهرشناسی سافایرها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 251-260

رسول شیخی قشلاقی؛ محمد هادی احمدی