نویسنده = زمانی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری پارامترهای هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت لاله زار (بردسیر) با استفاده از آزمون مؤلفه اصلی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 296-306

ملیحه زمانی؛ حسام معین زاده؛ علی مصطفوی؛ احمد عباس نژاد