نویسنده = معماریانی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در برش تنگ شنک واقع در جنوب الیگودرز

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 154-165

سارا امیدوارعسکری؛ محمود معماریانی؛ عزت الله کاظم زاده


2. ارزیابی ژئوشیمیایی و پتانسیل هیدورکربن زایی بعضی از افقهای شیلی ژوراسیک در مناطق مختلف ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-68

رعنا حقیقی؛ محمود معماریانی؛ علی امیری