نویسنده = شاهرخی، سید وحید
تعداد مقالات: 1
1. کانه‌نگاری و ژئوشیمی نهشته‌های منگنزدار در واحد رادیولاریتی شمال الشتر (شمال لرستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 296-306

داریوش حسن نژاد؛ سید وحید شاهرخی؛ محمد لطفی؛ مسعود کیانی؛ سمیه آذربخت