نویسنده = لشکری، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوبات آبراهه‌ای و مطالعه کانی‌های سنگین در منطقه جلده‌باخان، آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 276-285

معصومه لشکری؛ علی اصغر کلاگری؛ محمدرضا حسین زاده؛ احمد رواقی