نویسنده = امیدوارعسکری، سارا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند گرو در برش تنگ شنک واقع در جنوب الیگودرز

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 154-165

سارا امیدوارعسکری؛ محمود معماریانی؛ عزت الله کاظم زاده