نویسنده = شیخ ذکریایی، سید جمال
تعداد مقالات: 4
1. مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ‌های ولکانیک ائوسن جشوقان (شرق اصفهان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-84

زهرا نصراصفهانی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سید حسن طباطبایی


2. بررسی پترولوژی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد جنوب غرب کرمان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 7-21

عبدالحمید انصاری؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سارا درگاهی؛ محسن آروین


3. بررسی ویژگی‌های زمین‌ساختی‌- ماگمایی و زمین‌دمافشارسنجی توده‌های منطقه سرچشمه، جنوب‌غرب کرمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 261-272

مهدی عبداللهی رئیسی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی


4. تحلیل‌های آماری چند متغیره داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای منطقه کفاز سفلی در استان خراسان جنوبی و معرفی مناطق امیدبخش

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 247-257

زهرا محبتی؛ نیما نظافتی؛ علیرضا جعفری راد؛ سید جمال شیخ ذکریایی