نویسنده = طباطبایی، سید‌ حسن
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کانسار تیتانیم چشمه‌سیاه شهرضا- اصفهان

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 235-246

سید‌ حسن طباطبایی؛ مرتضی طبائی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ هوشنگ اسدی هارونی