نویسنده = نظافتی، نیما
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌های آماری چند متغیره داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای منطقه کفاز سفلی در استان خراسان جنوبی و معرفی مناطق امیدبخش

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 247-257

زهرا محبتی؛ نیما نظافتی؛ علیرضا جعفری راد؛ سید جمال شیخ ذکریایی