نویسنده = علائی بخش، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و زایش رگه‌های مس‌دار سازند نسن، جنوب‌غرب آمل، پهنه البرز مرکزی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 92-103

ناهید علائی بخش؛ غلامحسین شمعانیان