نویسنده = گل محمدزاده، منظر
تعداد مقالات: 1
1. انباشت فلز سنگین کروم در گیاهان اطراف شهرک صنعتی تولید چرم تبریز

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 286-295

منظر گل محمدزاده؛ محسن موذن؛ رقیه حاجی بلند؛ نعیمه کاظمیان