نویسنده = بدرزاده، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده‌های نفوذی جنوب غرب جیرفت، کرمان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 92-110

زهرا بدرزاده؛ مهراج آقازاده