نویسنده = حسینی، عرفان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند کژدمی در چاه‌های میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش پیرولیز راک- اول

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 221-230

بهرام حبیب‌نیا؛ سعید عسکری؛ عرفان حسینی؛ بهرام علیزاده