نویسنده = یزدان پناه، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. حذف برخی یون ها از فاضلاب با استفاده از جاذب های آلی و معدنی

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-55

اسما محمدی ساردو؛ نجمه یزدان پناه