نویسنده = رواقی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوبات آبراهه‌ای و مطالعه کانی‌های سنگین در منطقه جلده‌باخان، آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 276-285

معصومه لشکری؛ علی اصغر کلاگری؛ محمدرضا حسین زاده؛ احمد رواقی


2. بررسی توزیع ژئوشیمیایی طلا در رسوبات آبراهه‌ای ورقه 1:100000 اهر با استفاده از روش BLEG

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-40

فاطمه جهانگیریار؛ وارطان سیمونز؛ محسن موذن؛ مرتضی گل رسان؛ احمد رواقی