نویسنده = شاه حسینی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شیمی کانی‌های پلاژیوکلاز و بیوتیت در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی ترود

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 225-233

عبدالله یزدی؛ الهام شاه حسینی؛ علی امیری