نویسنده = جهانگیریار، فاطمه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی و مطالعه نمونه های مینرالیزه در رسوبات آبراهه ای ورقه 1:50000 تیکمه‌داش، آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 81-95

مرتضی گل رسان؛ وارطان سیمونز؛ محسن موذن؛ فاطمه جهانگیریار


3. بررسی توزیع ژئوشیمیایی طلا در رسوبات آبراهه‌ای ورقه 1:100000 اهر با استفاده از روش BLEG

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-40

فاطمه جهانگیریار؛ وارطان سیمونز؛ محسن موذن؛ مرتضی گل رسان؛ احمد رواقی