نویسنده = تقی پور، بتول
تعداد مقالات: 3
1. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی اسکارن واکنشی کان‌گوهر، توتک (بوانات- فارس)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 286-296

بتول تقی پور؛ مریم تقوایی فرد؛ محمدعلی مکی زاده


2. زایش کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی با استفاده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-141

مصطفی نژاد حداد؛ بتول تقی پور؛ علیرضا زراسوندی؛ علیرضا کریمزاده سومرین


3. کانی‌سازی روی و سرب در کانسار کوه سورمه فیروزآباد، استان فارس: شواهد زمین شیمیایی و میانبارهای سیال

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-22

بتول تقی پور؛ سمانه فضلی؛ محمدعلی مکی‌زاده؛ صفیه اسکندری