نویسنده = زراسوندی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی کانسار بوکسیتی دوپلان، جنوب غرب شهرکرد، استان چهارمحال بختیاری

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-79

سمیه سلامب‌اللهی؛ بتول تقی‌پور؛ علیرضا زراسوندی


2. زایش کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی با استفاده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 133-141

مصطفی نژاد حداد؛ بتول تقی پور؛ علیرضا زراسوندی؛ علیرضا کریمزاده سومرین