نویسنده = کمالی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تاریخچه تدفین، بلوغ گرمایی، مواد آلی و توان هیدروکربنی سنگ‌های منشأ احتمالی در میدان نفتی پارسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 328-341

میر مسعود فایق ایرانق؛ میر حسن موسوی؛ محمد رضا کمالی