نویسنده = خواجه جواران، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ژئوشیمی و پتروگرافی گدازه های غرب کمپلکس آتش‌فشانی هزار، راین (استان کرمان- راین)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 127-138

زهرا خواجه جواران؛ عباس مرادیان