نویسنده = مظاهری، سید احمد
تعداد مقالات: 3
1. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های دیوریتی ناحیه کوه کمرزرد (شمال تربت‌حیدریه)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 241-250

زهرا تقوی؛ سید احمد مظاهری؛ مهناز خدامی


3. بررسی سنگ‌زایی، کانی شیمی و شرایط دما و فشار تبلور توده گرانیتوییدی کوه میش جنوب ششتمد، استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 111-121

مجتبی رستمی؛ سید احمد مظاهری؛ محسن مباشری؛ شهروز بابازاده؛ محمد شورگشتی