نویسنده = اسدی هارونی، هوشنگ
تعداد مقالات: 2
2. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کانسار تیتانیم چشمه‌سیاه شهرضا- اصفهان

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 235-246

سید‌ حسن طباطبایی؛ مرتضی طبائی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ هوشنگ اسدی هارونی