نویسنده = مکی زاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی اسکارن واکنشی کان‌گوهر، توتک (بوانات- فارس)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 286-296

بتول تقی پور؛ مریم تقوایی فرد؛ محمدعلی مکی زاده