نویسنده = اسکندری، صفیه
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌سازی روی و سرب در کانسار کوه سورمه فیروزآباد، استان فارس: شواهد زمین شیمیایی و میانبارهای سیال

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-22

بتول تقی پور؛ سمانه فضلی؛ محمدعلی مکی‌زاده؛ صفیه اسکندری