نویسنده = بحرودی، عباس
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی نمونه‌های خاک در شرق منطقه نیسیان، استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-71

سمانه برک؛ عباس بحرودی؛ گلناز جوزانی کهن؛ سهیلا اصلانی


2. شناسایی نواحی پتانسیل دار مس در منطقه پاریز با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‌ای

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

ابراهیم اصلانی؛ عباس بحرودی؛ قاسم قاسمی سمسکنده