نویسنده = خلیلی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. شیمی کانی‌های کردیریت، اسپینل و آندالوزیت در توده گرانیتوئیدی کلاه‌قاضی (جنوب- جنوب شرق اصفهان)

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 251-257

افسانه صفری میرقلعه؛ محمد خلیلی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ خدیجه خلیلی