نویسنده = منصوری اصفهانی، مهین
تعداد مقالات: 2
1. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی کانسار تیتانیم چشمه‌سیاه شهرضا- اصفهان

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 235-246

سید‌ حسن طباطبایی؛ مرتضی طبائی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ هوشنگ اسدی هارونی


2. شیمی کانی‌های کردیریت، اسپینل و آندالوزیت در توده گرانیتوئیدی کلاه‌قاضی (جنوب- جنوب شرق اصفهان)

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 251-257

افسانه صفری میرقلعه؛ محمد خلیلی؛ مهین منصوری اصفهانی؛ خدیجه خلیلی