نویسنده = ضیاءالدینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل هیدروکربنی و محیط رسوبی بخش بالایی سازند هجدک در منطقه جنوب شرق زرند کرمان- ایران مرکزی

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 214-205

محمد شکیبی؛ محمدرضا شایسته فر؛ محمد ضیاءالدینی