نویسنده = امیری، فاطمه
تعداد مقالات: 2
1. توزیع فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی اطراف کارخانه سیمان کارون، جنوب شرق مسجد ‌سلیمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 226-215

میرحسن موسوی؛ محسن پورنیا؛ فاطمه امیری


2. ‌ارزیابی هیدروشیمیایی و عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی چشمه های مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 190-167

عباس شیرمردی دزکی؛ میرحسن موسوی؛ فاطمه امیری