نویسنده = شیرمردی دزکی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. ‌ارزیابی هیدروشیمیایی و عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی چشمه های مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 190-167

عباس شیرمردی دزکی؛ میرحسن موسوی؛ فاطمه امیری