نویسنده = نیمروزی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های ژئوشیمیایی و سنگ‌زایی سنگ های مافیک- فرامافیک فریمان با نگرشی ویژه به زمین‌ساخت صفحه‌ای

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 117-128

عاطفه نیمروزی؛ غلامعلی معاف پوریان