نویسنده = امیری، علی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ژئوشیمیایی و پتانسیل هیدورکربن زایی بعضی از افقهای شیلی ژوراسیک در مناطق مختلف ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 57-68

رعنا حقیقی؛ محمود معماریانی؛ علی امیری


2. کاربرد شیمی کانی‌های پلاژیوکلاز و بیوتیت در ارزیابی دما و فشار مجموعه نفوذی ترود

دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 225-233

عبدالله یزدی؛ الهام شاه حسینی؛ علی امیری


3. شیمی کانی و زمین دماسنجی الیوین بازالت های کواترنری سیریز، شمال غرب زرند

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-90

علی امیری؛ تورج سلطانی نژاد؛ مهدی کیانیان؛ علیرضا شاکر اردکانی