نویسنده = چیت سازان، منوچهر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اشترینان- شمال استان لرستان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-45

غلامرضا میرزاوند؛ منوچهر چیت سازان؛ عادل ساکی


2. بررسی هیدروژئوشیمی آب رودخانه های حوضه آبریز رودخانه شور

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 99-106

زهرا رحیمی؛ سمیه باقرزاده؛ مریم فاضلی؛ منوچهر چیت سازان