نویسنده = گوهری مقدم، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات پارامترهای هیدروشیمیایی آب زیرزمینی دشت گرگان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 91-98

هدی گلپایگانی؛ محمد گوهری مقدم؛ فردین بوستانی