نویسنده = بوسلیک، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 275-288

زینب احمد نژاد؛ نصرالله کلانتری؛ زهرا بوسلیک؛ مرضیه سهرابی زاده


2. ارزیابی ژئوشیمیایی منابع آب منطقه زیرراه استان بوشهر از دیدگاه کشاورزی و توصیه کشت مطلوب براساس آب موجود

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 204-191

زینب احمدنژاد؛ زهرا بوسلیک؛ نصرالله کلانتری


3. بررسی اثرات شوری چشمه های گوگردی دالکی بر خاک و محصولات کشاورزی منطقه دالکی، بوشهر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-116

زهرا بوسلیک؛ نصرالله کلانتری؛ عباس چرچی؛ زینب احمدنژاد