نویسنده = احمدنژاد، زینب
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ژئوشیمیایی منابع آب منطقه زیرراه استان بوشهر از دیدگاه کشاورزی و توصیه کشت مطلوب براساس آب موجود

دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 204-191

زینب احمدنژاد؛ زهرا بوسلیک؛ نصرالله کلانتری


2. بررسی اثرات شوری چشمه های گوگردی دالکی بر خاک و محصولات کشاورزی منطقه دالکی، بوشهر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-116

زهرا بوسلیک؛ نصرالله کلانتری؛ عباس چرچی؛ زینب احمدنژاد