نویسنده = باغخانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 70-82

فاطمه سادات پور مظفری؛ علی احمدی؛ محمد باغخانی