نویسنده = احمدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در مناطق زغال دار شمال استان کرمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 70-82

فاطمه سادات پور مظفری؛ علی احمدی؛ محمد باغخانی


2. ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و فعالیت های پساآتشفشانی تفتان، جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 50-58

زهرا مختاری؛ علی احمدی