نویسنده = امیری بختیار، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تطابق نفت چشمه‌های نفتی و نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-49

میر حسن موسوی؛ محمدرضا کمالی؛ حسن امیری بختیار