نویسنده = نجف زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و ماگماتیسم سنگ های آذرین کوه آبنیل چشمه گز (شمال غرب کرمان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 24-38

اعظم دوست محمدی؛ بابک آل طه؛ علیرضا نجف زاده؛ مسعود ناظم زاده