نویسنده = کاظمی، زکیه
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و سنگ‌زایی بازالت‎های سازند ابرسج (اردوویسین بالایی)، البرز شرقی، شمال‎ شاهرود

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 12-23

حبیب الله قاسمی؛ زکیه کاظمی؛ عزیزالله طاهری