نویسنده = موسوی، میر حسن
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی تاریخچه تدفین، بلوغ گرمایی، مواد آلی و توان هیدروکربنی سنگ‌های منشأ احتمالی در میدان نفتی پارسی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 328-341

میر مسعود فایق ایرانق؛ میر حسن موسوی؛ محمد رضا کمالی


2. تطابق نفت چشمه‌های نفتی و نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-49

میر حسن موسوی؛ محمدرضا کمالی؛ حسن امیری بختیار