نویسنده = مختاری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب شیمیایی گازهای خروجی و فعالیت های پساآتشفشانی تفتان، جنوب شرق ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 50-58

زهرا مختاری؛ علی احمدی